Kontakt

Här hittar du adress- och kontaktdetaljer till skolans personal och lokaler. Om du har ett särskilt ärende, som frågor om datum och tider för Öppet Hus, information om våra program etc, gå in under respektive sida så når du rätt ansvarig person. På sidan Dokument & Blanketter finner du även våra styrdokument samt formulär för klagomål.

 

Besöks- och postadress

Gata Postnummer / Ort Telefonnummer E-post
Pusterviksgatan 9 413 01 Göteborg 031-762 55 50 goteborg@cybergymnasiet.se

Skolledning

Namn Tjänst/Roll Telefonnummer E-post
Maria Lissmatz rektor 0768-85 20 66  maria.lissmatz@cybergymnasiet.se
Operativ ledningsgrupp
Malin Hörstam utvecklingsledare 0768-85 20 55  malin.horstam@cybergymnasiet.se
Bibbi Corlija administrativ chef 0768-85 20 71  bibbi.corlija@cybergymnasiet.se
Pedagogisk ledningsgrupp 
Alexandra Davidsson förstelärare 0768-85 20 83  alexandra.davidsson@cybergymnasiet.se
Anton Samuelsson arbetslagsledare 0768-85 20 77  anton.samuelsson@cybergymnasiet.se
Dursuma Medić Fast förstelärare 0768-85 20 65  dursuma.medic.fast@cybergymnasiet.se
Elin Johansson arbetslagsledare 0768-85 20 77 elin.johansson@cybergymnasiet.se
Emmy Pettersson arbetslagsledare  0768-85 20 77 emmy.pettersson@cybergymnasiet.se
Katja Kott Gusafsson förstelärare 0768-86 20 83  katja.kottgustafsson@cybergymnasiet.se

Administration

Namn Tjänst/Roll Telefonnummer E-post
Bibbi Corlija administrativ chef 0768-85 20 71  bibbi.corlija@cybergymnasiet.se

Elevhälsa

Namn Tjänst/Roll Telefonnummer E-post
Anni Skoglund resurspedagog anni.skoglund@cybergymnasiet.se
Anitha Karlsson specialpedagog  0768-85 20 53  anitha.karlsson@cybergymnasiet.se
Annika Hasselberg skolsköterska 0768-85 20 64 annika.hasselberg@cybergymnasiet.se
Hedvig Fredriksson resurspedagog  hedvig.fredriksson@cybergymnasiet.se
Helena Englund kurator 0768-85 20 52  helena.englund@cybergymnasiet.se
Marie Berg skolvärd 0768-85 20 50  marie.berg@cybergymnasiet.se
Sasan Raufi speciallärare i matematik  sasan.raufi@cybergymnasiet.se

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Namn Tjänst/Roll Telefonnummer E-post
Jennie Brink SYV 0730-69 95 49 jennie.brink@educ.goteborg.se

Elevrådet

Namn Roll E-post
Amar Choucair ordförande  amar.choucair@elev.cybergymnasiet.se
Eiddom Micael sekreterare  eiddom.micael@elev.cybergymnasiet.se
Marcelo Stenberg kassör  marcelo.cusicanquistenberg@elev.cybergymnasiet.se

Lärare

Namn Tjänst/Roll Telefonnummer E-post
Alexandra Davidsson (ALD) svenska / psykologi 0768-85 20 83 alexandra.davidsson@cybergymnasiet.se
Amila Jakupovic (AJ) engelska / historia  amila.jakupovic@cybergymnasiet.se
Anton Samuelsson (A S) geografi / historia 0768-85 20 77  anton.samuelsson@cybergymnasiet.se
Carin Karlsson (CK) franska  carin.karlsson@cybergymnasiet.se
Clara Fredenmark (CF) estetiska ämnen  clara.fredenmark@cybergymnasiet.se
Dursuma Medić Fast (DUD) biologi / ma / nk  0768-85 20 65 dursuma.medic.fast@cybergymnasiet.se
Džafer Baraković (DB) data / teknik 0768-85 20 59 dzafer.barakovic@cybergymnasiet.se
Elin Johansson (EJN) sh / religion 0768-85 20 77 elin.johansson@cybergymnasiet.se
Emmy Pettersson (EPN) svenska  0768-85 20 77 emmy.pettersson@cybergymnasiet.se
Gustav Karlsson (GK) svenska / sociologi  0768-85 20 77  gustav.karlsson@cybergymnasiet.se
Hans Wessberg (HW) samhällskunskap och religion  hans.wessberg@cybergymnasiet.se
Jenny Appelgren Percival (JA) engelska  jenny.appelgrenpercival@cybergymnasiet.se
Katja Kott Gustavsson (KKG) SVA / religion 0768-85 20 83  katja.kottgustafsson@cybergymnasiet.se
Lars Högberg (LH) matematik  lars.hogberg@cybergymnasiet.se
Magnus Hedqvist (MHE) engelska / historia magnus.hedqvist@cybergymnasiet.se 
Maria Florén (MFN) ekonomiämnen  maria.floren@cybergymnasiet.se
Sture Lingrell (SL) tyska  sture.lingrell@cybergymnasiet.se
Tommy Alm (TA) idrott och hälsa 0768-85 20 76  tommy.alm@cybergymnasiet.se
Torbjörn Tjälldén (TT) matematik och teknik 0768-85 20 59  torbjorn.tjellden@cybergymnasiet.se
Åsa Blixt (AB) kemi / nk / biologi  asa.blixt@cybergymnasiet.se
Åsa Persson (AP) frisörämnen 0768-85 20 62 asa.persson@cybergymnasiet.se

Mentorer

Klass Mentor Telefonnummer E-post
EE16  Åsa Persson (AP) 0768-852062  asa.persson@cybergymnasiet.se
EE17 Anni Skoglund (ASD)  anni.skoglund@cybergymnasiet.se
EE17 Lars Högberg (LH)  lars.hogberg@cybergymnasiet.se
EE18  Džafer Baraković (DB) 0768-85 20 59  dzafer.barakovic@cybergymnasiet.se
EK16  Gustav Karlsson (GK) 0768-85 20 77   gustav.karlsson@cybergymnasiet.se
EK17 Maria Florén (MFN)  maria.floren@cybergymnasiet.se
EK18 Clara Fredenmark (CF)   clara.fredenmark@cybergymnasiet.se
EK18  Hans Wessberg (HW)    hans.wessberg@cybergymnasiet.se
IM18  Emmy Pettersson (EPN)  0768-85 20 77  emmy.pettersson@cybergymnasiet.se
NA16 Dursuma Medić Fast (DUD) 0768-85 20 65  dursuma.medic.fast@cybergymnasiet.se
NA17 Torbjörn Tjälldén (TT) 0768-85 20 59  torbjorn.tjellden@cybergymnasiet.se
NA18  Åsa Blixt (AB)  asa.blixt@cybergymnasiet.se
SA16 Alexandra Davidsson (ALD) 0768-85 20 83  alexandra.davidsson@cybergymnasiet.se
SA16  Anton Samuelsson (A S) 0768-85 20 77  anton.samuelsson@cybergymnasiet.se
SA17 Elin Johansson (EJN)   0768-85 20 77  elin.johansson@cybergymnasiet.se
SA17 Hedvig Fredriksson (HF)  hedvig.fredriksson@cybergymnasiet.se
SA18 Katja Kott Gustavsson (KKG) 0768-85 20 83  katja.kottgustafsson@cybergymnasiet.se
TE16  Åsa Persson (AP) 0768-852062  asa.persson@cybergymnasiet.se
TE17  Anni Skoglund (ASD)  anni.skoglund@cybergymnasiet.se
TE17 Lars Högberg (LH)  lars.hogberg@cybergymnasiet.se
TE18 Magnus Hedqvist (MHE) magnus.hedqvist@cybergymnasiet.se 

 


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>