Dokument & Blanketter

Här finner du våra styrdokument samt formulär om du behöver lämna ett klagomål. För övrig kontakt med skolan och dess personal ber vi dig gå till Kontakt sidan.

Frånvaroanmälan

Klagomål

Likabehandlingsplan


Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan för elev görs i SchoolSoft.
Sjukanmälan skall ske varje frånvarande dag av vårdnadshavare eller myndig elev.

Klicka här för att komma till SchoolSoft.

 


Klagomål
Har du som elev eller vårdnadshavare klagomål på den utbildning som bedrivs på CyberGymnasiet Göteborg genom PPS ABs försorg ska du i första hand kontakta undervisande lärare och därefter mentor. Finns det sedan behov av eskalering finner du nedan dokument för att anmäla klagomålet till PPS AB, huvudman för CyberGymnasiet Göteborg.

Formulär för klagomål till huvudman

 


Likabehandlingsplan
Alla ska trivas och känna sig välkomna på vår skola.

Ingen mobbning, kränkande behandling, rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p.g.a. exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på Cybergymnasiet.

Elever och personal förstår och agerar utifrån gemensamt förankrad värdegrund på skolan som stämmer väl överens med de demokratiska grunder skolan vilar på.

Klicka här för att läsa CyberGymnasiet plan mot kränkande behandling


Undrar du något?

Det är inte konstigt att ha en massa frågor i huvudet om gymnasiet. Kolla först in vår Frågor och Svar-sida där du förhoppningsvis finner svaret. Vill du ställa en fråga du inte funnit svar på gör du det här nedanför.

>